Ліцензійна Угода

Порядок використання матеріалів сайту

Загальні положення

Дана ліцензійна угода (надалі за текстом – “Угода”), встановлює умови та порядок використання матеріалів (текстових, графічних, відео, або будь-яких інших) сайту, що розміщений в Інтернеті за адресою: www.knightsbridgeentertainment.com (надалі за текстом – “Сайт”).

Використовуючи розміщену на сайті Інформацію Ви зобов’язуєтеся дотримуватися Правил закріплених цією Угодою.

Авторські права

Весь вміст Сайту (включно з дизайном Сайту, текстами, фотоматеріалами та відеозображеннями, розташуванням, підбором і структурою матеріалів) є об’єктом авторських прав і охороняється відповідно до міжнародного законодавства.

Авторські статті (що містять ім’я та прізвище автора), опубліковані на сайті Сайті, є власністю Правовласника. Виключні права на використання цих статей належать Правовласнику.

Використання матеріалів

Використання новин зі стрічки Сайту можливе за умови обов’язкового посилання на Сайт у вигляді вставки в матеріал гіперпосилання www.knightsbridgeentertainment.com.

Обсяг цитування не повинен перевищувати 30% від обсягу тексту, розміщеного на одній сторінці (рахується обсяг друкованих знаків). Використані фрагменти тексту статей мають бути виділені або має бути присутня пряма вказівка на факт цитування. Обов’язково має зазначатися автор матеріалу (ім’я, прізвище) та джерело.

У разі постійного використання великої кількості новин необхідно отримати попередню згоду Правовласників Сайту.

Використання відео та фотоматеріалів можливе лише з дозволу Правовласника. У разі використання фотографій у власній новинній стрічці має робитися посилання на Сайт.

Будь-яка модифікація фотографій (зокрема, усунення з фотографії вказівки на приналежність авторських прав Сайту/Watermark) не допускається.

У разі використання матеріалів Сайту в друкованих виданнях, теле і радіопередачах правила розміщення аналогічні правилам використання матеріалів в електронних виданнях.

У разі порушення правил встановлених цією угодою можливе настання цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Передані права третім особам

Розміщуючи призначений для користувача контент за допомогою використання наших послуг, ви надаєте кожному користувачеві Сервісу невиключну, безоплатну, чинну в усьому світі ліцензію на доступ до вашого контенту і його використання в межах, що допускаються функціоналом Сервісу, зокрема на відображення його за допомогою плеєра Сервісу на сайтах третіх осіб за допомогою технології embed (iframe), а також дозволяєте створення тимчасових технічних копій контенту і відео-прев’ю такого контенту.

Прикінцеві положення

Ця Угода, порядок її укладення та виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством.

Текст і умови цієї Угоди можуть бути в будь-який момент змінені Правовласником Сайту в односторонньому порядку без особливого попереднього і подальшого повідомлення. Зміна умов Угоди проводиться в порядку опублікування Нової редакції Ліцензійної угоди, яка набуває чинності для всіх користувачів і відвідувачів сайту з моменту розміщення Нової редакції на цій сторінці Сайту і доступна для ознайомлення в будь-який момент.